Ground

AKKAN PYÖRÄ

Ihminen joko tuottaa tai kuluttaa. Tässä kulttuurissa on ollut pitkään vallalla paradigma, joka jakaa vuorokauden työhön ja vapaa-aikaan. Usein työn tekeminen mielletään epämieluisaksi ns. välttämättömäksi pahaksi ennen vapaa-aikaa.

Näin ei saisi olla.

Ilman taitoa elämässä ei ole nautintoa. Se että voit nauttia oluesta on vaatinut oluen panemisen taidon. Kaikki nautinto johtaa tavalla tai toisella taiteeseen ja luomiseen. Tästä tosiasiasta ei tulla koskaan pääsemään irti.

Status quossa suorittavaa työtä tekevät tekevät kyllä taidetta, mutta jos he eivät nauti siitä he eivät tee työtä tiedostavasti. Tällöin organisatorisesta luomuksesta tulee sekundaa ja työn tulokseen suhtaudutaan angstisesti. Omaa työtä perustellaan pelkopohjaisesti ” Kun näin vain pitää tehdä”, jotta joku ehto täyttyy. Tässä kohtaa on ennen kaikkea itsetutkiskelun paikka.

Feed Back on kuin peiliin katsomista. Sen tarkoitus on parantaa prosessia ja pyrkiä korjaamaan status quon toimintaa, joka ei yleensä itsessään käsittele feed Backia.  Liian suuri feed back tekee hulluksi minkä tahansa systeemin, mutta ilman feed backia systeemistä tulee ylimielinen. Feed Back on oltava hyvin tasapainossa.

status quossa energia suuntautuu ulospäin kun taas feed back palauttaa energiaa sisäänpäin tuhoten huonoiksi todetut mallit ja luoden uutta järjestystä.

Nykyhetki on kaikkien hetkien maataso. Tavoite on potenttiaalienergian liikkeelle panija. toimintasuunnitelma on logiikka, jolla nykyhetki muutetaan tavoite tilaan. Tavoitteen ei tule koskaan olla viimeinen päämäärä koska silloin GAME OVER. Nykyhetki on asiantila NYT ja sitä ei voi koskaan täysin objektiivisesti määrittää. Tämä tulee hyväksyä!

Mitä nopeampi on Feed back sitä paremmin prosessi korjaantuu..

 

Status quon suurin ongelma on ihmisen asenne, joka ehdollistuu aristokraattisesti eikä etsi emergenttejä ominaisuuksia, joita syntyy pääosin ehdollistumisten purkamisella.